Gezondheid:Instellingen

Hoofdrubriek: Gezondheid

website aanmelden | info | hot items | nieuwe sites | nieuws

Home / Gezondheid / Instellingen
Http://gezondheid.eerstekeuze.nl/instellingen/bedrijfsgezondheidszorg/  Bedrijfsgezondheidszorg 44
Http://gezondheid.eerstekeuze.nl/instellingen/gg gd/  GG&GD 5
 
Http://gezondheid.eerstekeuze.nl/instellingen/gehandicaptenzorg/  Gehandicaptenzorg 13
Http://gezondheid.eerstekeuze.nl/instellingen/plastische chirurgie/  Plastische Chirurgie 18
 
Http://gezondheid.eerstekeuze.nl/instellingen/thuiszorg/  Thuiszorg 89
Http://gezondheid.eerstekeuze.nl/instellingen/ziekenhuizen/  Ziekenhuizen 42
Subcategorie  Gezondheid:Alternatieve Geneeswijze:Instellingen 86
Subcategorie  Gezondheid:Artsen en Verpleegkundigen 47
Subcategorie  Gezondheid:Psychisch:Instellingen 39
Subcategorie  Samenleving:Gezin:Gehandicapten:Organisaties 39
Subcategorie  Zakelijk en Economie:Banen:Gezondheidszorg 18

Resultaten 1 - 20 van 44

http://www.artsen.net/ Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst
De artsenfederatie KNMG zet zich samen met de beroepsverenigingen LAD, LHV, ORDE, NVAB in voor de belangen van 30.000 huisartsen, medisch specialisten, bedrijfsartsen, artsen in dienstverband, studenten, agnio's en co-assistenten.http://www.schoonenberg.nl/ Hoortoestellen van Schoonenberg
Schoonenberg Hoorcomfort is een specialist in hoortoestellen. Naast een gehoorapparaat kunt u er ook terecht voor een gehoortest. Zorg voor de nodige gehoorbescherming om gehoorbeschadiging en slechthorendheid te voorkomen.http://www.dedreven.nl De Dreven
Praktijk voor fysiotherapie, bekkentherapie, manuele therapie en sportfysiotherapie in Apeldoorn.http://www.igz.nl Inspectie voor de Gezondheidzorg
Het toezien op de volksgezondheid, en wel op zorgsystemen en de geleverde zorg zowel op collectief als individueel niveau, en daarover aan overheden en betrokkenen rapporteren en adviseren, teneinde de volksgezondheid van de burger te bevorderen en te beschermen.http://www.hsn.nl/ Hersenstichting Nederland
Website van de hersenstichting nederland.http://www.fontananieuweschans.nl/ Fontana Nieuweschans
Dit kuuroord biedt naast thermaalbaden onder andere een sauna, verzorging van huid en haar en fitness.http://www.europdonor.nl Stichting europdonor
Europdonor is de Nederlandse beenmergdonorbank. Europdonor werkt voor het vinden van nieuwe donors samen met de Bloedbanken.http://www.synthese-geleen.nl Synthese centrum voor onderzoek en behandeling
Gezondheidscentrum in Geleen op het gebied van logopedie, ergotherapie, ondersteuning leerling basisonderwijs en kinder- en jeugdpsychologie.http://www.prismant.nl Prismant - Van en voor de zorg
Prismant is een zakelijke dienstverlener voor de Nederlandse gezondheidszorg. Zij beschouwt het als haar opdracht om haar klanten te ondersteunen bij het formuleren, implementeren en evalueren van hun beleid, gericht op verbetering van doeltreffendheid, doelmatigheid en kwaliteit van de zorg. Vanuit haar betrokkenheid bij de Nederlandse gezondheidszorg wil Prismant toonaangevend zijn in de markt, betrouwbaar zijn als partner en excelleren op het gebied van advies, onderzoek, informatievoorziening en opleiding.http://www.ifrc.org/ Red Cross Red Crescent
Internationale federatie van het Rode kruis. (Engels)http://www.ggznederland.nl GGZ Nederland
GGZ-Nederland is de brancheorganisatie voor alle instellingen op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland. De website biedt informatie voor de aangesloten organisaties en voor een breder publiek.http://www.infinitcare.com InfinitCare - Ondersteuning voor SBG
InfinitCare biedt GGZ instellingen verschillende diensten aan rondom SBG. Bijvoorbeeld ondersteuning bij de aanlevering van data aan SBG of respons verbetering in BRaM.http://www.niaz.nl/ Niaz
Het Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen (NIAZ). Het NIAZ beoogt stimulering van kwaliteitsverbetering en kwaliteitsborging in ziekenhuizen door middel van het uitvoeren van accreditatie.http://www.amstelrade.nl/ Amstelrade
Amstelrade: Wonen, zorg, diensten en activiteiten voor mensen met een lichamelijke handicap.http://www.tragel.nl/ Stichting Tragel
Stichting Tragel geeft zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke handicap in Zeeuws-Vlaanderen.http://www.zorgboeren.nl Zorgboeren
Informatie over zorgboerderijen in Nederland.http://www.zorgwijzer.nl Zorgwijzer
Bij de Zorgwijzer vindt u alles over zorg en zorgaanbieders: nieuws, adressen, overzicht van diensten zoals thuiszorg, vaccinaties, jeugdgezondheidszorg.http://www.hoortechniekheemstede.nl Hoortechniek Heemstede
Hoortechniek Heemstede is een audicien in Heemstede voor het verkrijgen van hoortoestellen en andere hulpmiddelen ter verbeteren van het horen en het verstaan.http://www.nizw.nl/ Nizw - Innovatiepartner in Zorg en Welzijn
Website van het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW. Deze onafhankelijke organisatie richt zich op vernieuwing en verbetering van de sector zorg en welzijn.http://www.sgz.nl/ De Studentengezondheidszorg
SGZ is een zelfstandige organisatie die preventieve geneeskundige zorg en psychologisch advies en onderzoek biedt aan met name studenten.    Volgende  

2000 - 2017 1steKeuze Zoekmachine