Gezondheid:Instellingen:Thuiszorg:Limburg

Hoofdrubriek: Gezondheid

website aanmelden | info | hot items | nieuwe sites | nieuws

Home / Gezondheid / Instellingen / Thuiszorg / Limburg


Resultaten 1 - 4 van 4

Palliatieve zorg in Oostelijk Zuid-Limburg
http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/ozl
Hier vindt u informatie over palliatieve zorg (zorg in de laatste levensfase) in Oostelijk Zuid-Limburg. In het netwerk palliatieve zorg werken organisaties samen om goede regionale palliatieve zorg te bieden.Netwerk Palliatieve Zorg Oostelijk Zuid-Limburg
http://www.palliatief.nl/ozl
Informatie over het netwerk en de activiteiten in Oostelijk Zuid-Limburg.Palliatieve zorg in Oostelijk Zuid-Limburg
http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/ozl
Op deze site vindt u informatie over palliatieve (terminale) zorg in de regio Oostelijk Zuid-Limburg. In het Netwerk Oostelijk Zuid-Limburg werken organisaties samen om palliatieve zorg zo goed mogelijk te organiseren.De Huiskamer Weert
http://www.dehuiskamerweert.nl
Deze stichting heeft de beschikking over verschillende 'huiskamers' voor ouderen. In principe wordt zoveel mogelijk geprobeerd de bezoekers in de eigen wijk in de huiskamer te plaatsen.   

2000 - 2020 1steKeuze Zoekmachine